Cầm tay anh một lần nữa được không

Gửi em!

Anh lại mất ngủ nữa rồi, nằm không ngủ được, em chắc giờ này đang ở đâu đó rồi. Anh muốn ôm em một cái thật chặt quá. Anh nhớ lúc em rúc vào lòng anh quá, nhớ mùi em nữa. Mấy hôm nữa là anh đi rồi. Dù có...

Read more...